Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjä: Talenum Oy
Yhteydenotot:

Y-tunnus 2261997-1
Puijonsarventie 28
70260 Kuopio

1. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietorekisterin ensisijainen tarkoitus on asiakkuuden hallinta sekä tuotetakuutietojen ylläpito. Lisäksi tietoja voidaan käyttää palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen ja tuotevalikoiman kehittämiseen sekä laskutukseen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle.

2. Kerättävät tiedot

Tunnistamistiedot, kuten nimi ja henkilötunnus asiakkaan tunnistamiseksi luottosopimusta tehtäessä. Lisäksi keräämme asiakkuuteen liittyviä tarpeellisia ja välttämättömiä tietoja, esim. toimitus-, laskutus-, asiointi- ja yhteystietoja.

3. Tietojen luovutus

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tilausten ja tavaroiden kotiintoimituksiin ja asennuksiin liittyvät tarpeelliset henkilötiedot luovutetaan yhteistyökumppaneina toimivien kuljetusliikkeiden käyttöön tuotteiden toimitusta varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

4.Tietojen säilytys

Tuotteidemme pitkistä takuuajoista johtuen asiakastietoja voidaan säilyttää maksimissaan kaksikymmentä vuotta. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon suorittamiseksi. Emme säilytä tietoja, joita emme enää tarvitse.

5. Tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on kerran vuodessa oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus oikaista tai päivittää itseään koskevat virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.

6. Tietojen poistaminen

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.